top of page

België heeft een lange wijntraditie. Een veel rijkere geschiedenis dan wij meestal denken. Er bestaan trouwens meerdere historische studies m.b.t. de wijnbouwerij in België waaronder de studie van Joseph HALKIN in 1895 een van de meest bekende is.

Websites zoals www.vignes.be omschrijven het belgisch wijnverleden.

In het land van Herve was de wijnbouwerij tussen de 9de en 17de eeuw verspreid, daarna volgde een stevige achteruitgang.  Dit blijkt uit het hoofdstuk  "La culture de la vigne sur le Plateau de Herve"  geschreven door de heer Lambiet (hier downloaden) in het bericht 96 uit "la Société d'Histoire et d'Archéologie du Plateau de Herve" (décember 2015). Sedert enkele decennia is de wijnbouwerij terug op gang gekomen, eerst dankzij talrijke amateur-wijnbouwers en onlangs dankzij ook aan de oprichting van enkele beroepswijnbouwerijen. Het aantal met wijnstokken beplante hectares blijft voortdurend groeien, er zit voorloopig nog geen einde aan deze groei. Er is momenteel veel belangstelling voor dit soort producten en voor deze landbouw. 

Vandaag bestaan 4 gecontroleerde benamingen in Wallonië naast elkaar :  Côte de Sambre et Meuse, Vin de pays des jardins de Wallonie, Cremant de Wallonie en Vin mousseux de qualité de Wallonie.

België telt reeds talrijke wijnbouwerijen. De provincie Luik telde er 19 stuks in haar document "La Route du Vin" (zie hieronder).

Sindsdien is de lijst nog langer geworden aangezien de website van de provincie Luik nu 23 wijnbouwerijen in de provincie telt.

http://www.liegetourisme.be/fr/savourer/4-routes-des-saveurs/route-du-vin/producteurs-vins.html

Op de schaal van Wallonië, en rekening houdend met de gegevens uit de website van de vereniging van de waalse wijnbouwers (www.vigneronsdewallonie.be), blijkt dat er 32 leden zijn. Op de kaart hieronder staan ze allemaal opgenomen met een orde van schaalgrootte.

Bestaat er een wijnpotentieel in Wallonië ?

Uitgaande van een studie m.b.t. het waalse wijnpotentieel geschreven in 2015 door Vincent Dienst, Bio-ingenieur oenoloog, hebben we verschillende interessante percelen in het Land van Herve gevonden.  Vincent is landbouwingenieur afgestudeerd in de universiteit van Louvain-La-Neuve, hij was altijd een wijnliefhebber.  Hij heeft zich in wijbouwerij en oenologie in Montpellier en Bordeaux gespecialiseerd. Nadat hij veel ervaring opbouwde in beroemde wijnhuizen in Zuid Africa, Nieuw Zeeland en in Champagne, heeft hij toegezegd ons te ondersteunen in dit coöperatief project met een sociaal doel. Hij heeft de hoogte, de oriëntering t.o.v. de zon, de helling, de buien en vooral de bodemstructuur in aanmerking genomen om de meest interessanten grondstukken van de streek te bepalen. Dit is het potentieel dat wij vandaag wensen te ontwikkelen.

België ligt aan de uiterste noordelijke grens voor wijnbouw. De temperatuur en de zon zijn twee beperkende factoren voor de wijnbouw in ons land. Uiteraard, de temperatuur is de echte meetlat voor de wijnstok : zij bepaald de vroege looptijd van de verschillende fenologische stadia.  Hoe warmer het weer, hoe vroeger worden de druiven rijp en zullen ze beter van de laatste warmte van september genieten.

De heliometrische index van Huglin ontwikkeld door P . Huglin (1978) is een index dat rekening houdt met de dagelijkse temperaturen en de duur van de dag volgens de breedte tijdens een tijdtstip dichtbij aan de gemiddelde cyclus van een wijnstok (vanaf 1 avril tot 30 september voor het noordelijk haflrond). Hij wordt in vele wijnstreken toegepast en biedt de mogelijkheid het climaat van een wijnstreek met een andere te vergelijken. Wij hebben in het Land van Herve gronden geselecteerd met een index van Huglin van boven de 1300. Een index van Huglin tussen de 1300 en 1500 betekent dat het wijnclimaat  vergelijkbaar is met de Champagne dertig jaar geleden.

De topografie is bepalend voor het fris climaat van ons land. Een zuidelijk georiënteerde helling verhoogt het fotosynthetisch potentieel van het perceel. Bovendien is een zuidelijke helling minder gevoelig voor lentevorst door een bescherming tegen de koude noordelijkse wind en dankzij een koude luchtevacuatie beneden. Zodoende is voor zuidelijk geöriënteerde hellingen gekozen. 

Eindelijk,  het type bodem  is het laatste criteria voor de keuze van de percelen.   De bodem is een sleutelkeuze.  Hij kan voor bepaalde beperkingen zorgen zoals de watervoorziening of de stikstoftoevoer van de wijnstok, dat het kwaliteitspotentieel van de geproduceerde druiven verhoogt. De gemeenten van het Land van Herve tonen een grote bodemdiversiteit, maar de kwalitatief beste bodems zijn de opervlakkige  leem- en steenachtige gronden met sterke drainage. Twee steenachtige substraten zijn in deze gemeenten aanwezig : schilfersteen en vuursteen.

Vin de Liège :  het voorbeeld dat wij zouden wensen te volgen

Met meer dan 13 hectares wijnstokken hoort Vin de Liège tot één van de grootste waalse wijnbouwerijen.  Deze coöperatie heeft meer dan 2000 aandeelhouders en de snelheid van de laatste kapitaalverhoging is het bewijs van het professionalisme en de ondersteuning van de aandeelhouders.

www.vindeliege.be

Andere interessante inlichtingen :

http://www.apaqw.be/Productions/Le-vin.aspx

bottom of page